Fijn dat je enthousiast bent over onze vereniging en fijn dat je lid wilt worden van DIO.

 

Hieronder vind je de volgende formulieren/documenten;

  • inschrijfformulier
  • brief over de maandelijkse incasso
  • machtiging maandelijkse incasso
  • huishoudelijk reglement DIO

De volgende 2 formulieren dienen ingevuld te worden;

  1. inschrijfformulier, graag volledig invullen en een pasfoto toevoegen
  2. machtiging maandelijkse incasso, deze ook graag volledig invullen en ondertekenen.

Je mag de documenten (bij voorkeur) retour sturen naar: secretariaat@dio-tiel.nl, maar je mag ze ook afgeven tijdens de sportavond.

 

De leden en het bestuur van DIO heten je van harte welkom!