Lidmaatschap

  

Algemeen

 

Het lidmaatschap staat open voor alle (ex)hartpatiënten van Tiel en wijde omgeving.

Elke woensdag, tijdens het schooljaar, worden in drie groepen gedurende een uur gesport, waarbij ieder zijn eigen tempo aanhoudt. Groep 3 sport gedurende de zomertijd buiten. In overleg met de sportleiding wordt de keuze gemaakt in welke groep je gaat sporten. De groepen zijn gemengd. Er wordt begonnen met een warming-up om de spieren los te krijgen. Daarna volgt een potje volleybal, voetbal, zaalhockey ..... 

Al je interesse hebt om lid te worden, sport dan gedurende maximaal 2 weken vrijblijvend mee. Als je wilt  blijven sporten vraag dan om een inschrijfsetje bij het secretariaat en meld je aan. 

 

Inschrijfformulier

Als vereniging hebben wij behoefte aan een aantal gegevens. Voor de begeleiding is het belangrijk dat zij ook je medische achtergronden kennen. Zij kunnen tijdens het sporten hiermee rekening houden. We vragen je om het inschrijfformulier (met een recente pasfoto) op te sturen naar het bij  secretariaat. 

 

Contributie

De contributie wordt door de ledenvergadering vastgesteld en bedraagt momenteel € 132,00 per jaar die in 12 maandelijkse termijnen  worden geïnd. De contributie wordt per automatische incasso geïncasseerd.  

Als je het lidmaatschap van DIO wilt opzeggen (en de machtiging  wilt intrekken)  moet dat schriftelijk bij het secretariaat. 

 

Lief en leed

Elke groep heeft een of twee contactpersonen die  de schakel vormen tussen de leden en de begeleiders/bestuur.

Zij beheren een lief-en-leedpot, waaruit een attentie wordt betaald zoals een bloemetje bij ziekenbezoek. 

 

Afmelding sportavond

Afmelden voor sportavonden verloopt via de contactpersoon van de groep. Zeker bij ziekte zijn zij graag op de hoogte van de reden van je afwezigheid.

 

Wij wensen je veel sportplezier toe bij onze vereniging,                                                                   Het bestuur van DIO.